CZYNNOŚCI NOTARIALNE

wax2

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

  •  sporządza akty notarialne;
  •  sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  •  sporządza poświadczenia;
  •  doręcza oświadczenia;
  •  spisuje protokoły;
  •  sporządza protesty weksli i czeków;
  •  przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  •  sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  •  sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  •  sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.