Notariusz Szprotawa

Notariusz Joanna Zawrotniak jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Pełnioną funkcje i posiadaną wiedzą notariusz gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Kancelaria podchodzi indywidualnie do wszystkich klientów, tak osób fizycznych jak i osób prawnych, zapewniając im w ten sposób poczucie bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz pewność dokonywanych czynności, a także ich najwyższy poziom.