3460_737_Szprotawa
Kancelaria Notarialna Joanna Zawrotniak

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku.
Poniedziałek- czwartek w godzinach: 9:00 - 16:00,
w piątek w godzinach: 9:00-15:00.

Poza wymienionymi wyżej godzinami pracy Kancelarii - istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innego terminu spotkania z notariuszem.

3460_737_Szprotawa
Kancelaria Notarialna Joanna Zawrotniak

ul. Bema 4/1 (naprzeciwko kościoła)
67-300 SZPROTAWA
e-mail: kancelariazawrotniak@gmail.com

previous arrow
next arrow

Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie umowy z Klientem, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków poniesionych przez notariusza. Jeżeli Klient nie jest w stanie, bez uszczerbku utrzymania siebie i rodziny, ponieść określonego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.